GreekEnglish (United Kingdom)
Διαφήμιση


Ευθραυστότητα και ενεργός γήρανση – Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘ FrailSafe

*του Δρ. Κίμων Βολίκα

Το FrailSafe είναι ένα χρηματοδοτούμενο ερευνητικό πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2016, με στόχο της ανάπτυξη εργαλείων, μεθόδων και συστάσεων για την καθυστέρηση ανάπτυξης του συνδρόμου ευθραυστότητας. Για την πραγματοποίηση του FrailSafe, συνένωσαν τις δυνάμεις τους εταίροι από Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Βέλγιο, Γαλλία και Κύπρο.

Ο Όμιλος Ματέρια είναι ένας από τους εταίρους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ο μοναδικός στην Κύπρο. Ο Όμιλος Ματέρια προσφέρει φροντίδα, νοσηλεία και αποκατάσταση σε άτομα τρίτης ηλικίας και έχει στο δυναμικό του 2 μονάδες στην Λευκωσία. Αποστολή του Ομίλου είναι η προσφορά ολοκληρωμένου πλαισίου ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας. Αυτό το πραγματοποιούμε με τη συνεχή βελτίωση των υφιστάμενων μας Υπηρεσιών και τη συνεχή προσθήκη νέων Υπηρεσιών. Θεωρούμε απίστευτα σημαντικό να συμμετέχουμε σε προγράμματα και έρευνες που αφορούν τον τομέα που ασχολείται ο Όμιλος μας, για να μπορούμε να αναπτυσσόμαστε και να προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες που μπορούμε στα άτομα τρίτης ηλικίας.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος, το FrailSafe θα δημιουργήσει μια πλατφόρμα που θα συλλέγει μέσω αισθητήρων συνεχόμενα φυσιολογικά δεδομένα του ατόμου, όπως καρδιακός ρυθμός, αριθμός αναπνοών, και διαταραχές ισορροπίας. Τα δεδομένα αυτά θα επεξεργάζονται αυτόματα από το σύστημα ώστε να επιτυγχάνεται άμεση παρέμβαση.

Είναι ένα ψηφιακό μοντέλο «ευθραυστότητας» ευαίσθητο σε δυναμικές παραμέτρους του ηλικιωμένου που δεν θα περιορίζεται μόνο σε φυσιολογικά δεδομένα, αλλά θα λαμβάνει υπ' όψιν του ψυχολογικές και συμπεριφορικές καταστάσεις, παράμετροι που πρώτη φορά θα εξεταστούν παράλληλα.

Το πρόγραμμα χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας Horizon 2020 και θα διαρκέσει 3 χρόνια.

Ο όρος «ευθραυστότητα» αναφέρεται στο σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από μειωμένη σωματική δύναμη, ανθεκτικότητα και μειωμένη φυσιολογική λειτουργία, με συνέπεια να αυξάνεται η ευπάθεια του ατόμου, η εξάρτηση του από τρίτους ή/και οδηγεί στο θάνατο.

Η «ευθραυστότητα» σχετίζεται με:

· Απώλεια βάρους και/ή κούραση, αδυναμία, μειωμένη δραστηριότητα, διαταραχή κινητικότητας και δυσκολία στο περπάτημα.

  • Ευαισθησία σε στρεσογόνους παράγοντες και σημαντικές επιπλοκές υγείας.

· Επιπτώσεις στο σχεδιασμό και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας.

Η «ευθραυστότητα» μαζί με τη λειτουργική έκπτωση και την ανικανότητα, είναι κοινά προβλήματα των ηλικιωμένων και αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου.

H ευθραυστότητα είναι μια δυναμική αλλά όχι απαραίτητα μη αναστρέψιμη διαδικασία. Είναι εφικτό να προληφθεί, να καθυστερήσει ή να αναστραφεί.

Οι σκοποί του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Frailsafe είναι:

1) Καλύτερη κατανόηση του συνδρόμου της ευθραυστότητας και της συσχέτισης του με άλλες παθήσεις .

2) Αναγνώριση ποσοτικών και ποιοτικών μεταβλητών του συνδρόμου ευθραυστότητας μέσω εξελιγμένων προσεγγίσεων συλλογής δεδομένων, που προβλέπουν τις άμεσες και τις μακροχρόνιες συνέπειες, καθώς και τους κινδύνους ανάπτυξης του συνδρόμου.

3) Δημιουργία πλατφόρμας συνεχούς συλλογής δεδομένων και αυτοματοποιημένης απόκρισης.

4) Προώθηση ενός ψηφιακού μοντέλου του συνδρόμου ευθραυστότητας, ευαίσθητου σε δυναμικές παραμέτρους συμπεριλαμβανομένων συμπεριφορικών και ψυχολογικών.

5) Δημιουργία τεκμηριωμένων συστάσεων για την πρόληψη του συνδρόμου ευθραυστότητας στους ηλικιωμένους.

6) Ενδυνάμωση των κινητικών και γνωστικών λειτουργιών των ηλικιωμένων, καθώς και ανάπτυξη και εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων καθοδήγησης και εκπαίδευσης.

7) Επίτευξη όλων των παραπάνω μέσω ενός ασφαλούς, διακριτικού και αποδεκτού συστήματος για τους ηλικιωμένους , στοχεύοντας ταυτόχρονα να μειώσει το κόστος της παροχής υπηρεσιών του συστήματος υγείας.

8) Υγιέστερη και πιο ανεξάρτητη γήρανση.

Το πρόγραμμα ξεκινά με ατομικές αξιολογήσεις για διατροφή, ιατρικό ιστορικό, γνωστικό επίπεδο, ψυχολογική κατάσταση και κοινωνική ζωή. Μετά τις αξιολογήσεις οι συμμετέχοντες λαμβάνουν τα εργαλεία του προγράμματος και τα χρησιμοποιούν για κάποιες μέρες. Τα εργαλεία αυτά, ερευνούν ψυχολογικούς, κοινωνικούς, ιατρικούς και γνωστικούς παράγοντες. Ανάλογα με τις ενδείξεις, οι επαγγελματίες υγείας θα δώσουν προληπτικές ή/και παρεμβατικές συστάσεις στους συμμετέχοντες.

Για συμμετοχές στο πρόγραμμα, καλέστε μας απευθείας στο 99-381221. Όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα εντελώς δωρεάν.

*O Δρ Κίμων Βολίκας MD, PhD, είναι Καθηγητής Γηριατρικής στο St George’s University of London in the University of Nicosia Medical School και είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος FrailSafe.